Translations:Agender/8/sv

Under 2014 var agender en av de 56 kön som gjordes tillgängliga på Facebook.[1]

  1. Eve Shapiro, Gender circuits: Bodies and identities in a technological age. Unpaged.