Translations:Nonbinary/94/nl

  • Agender alias genderloos, non-gender - geen genderidentiteit of gender hebben (vergelijkbaar met en sometimes gebruikt als synonym voor genderneutraal en/of neutrois).
  • Androgyne aka androgyn gender - identificeren of zichzelf presenteren tussen de binaire opties van man en vrouw of masculien en feminien (vergelijkbaar met en sometimes gebruikt als synonym voor intergender).
  • Multigender (kan ook androgyne omvatten) - bewegen tussen two of meer verschillende genderitentiteiten op verschillende momenten of in verschillende situaties, of meer dan één genderidentiteit op hetzelfde moment hebben. Sommige multigender identiteiten zijn bigender, polygender en genderfluïde.
  • Genderneutral aka neutraal gender - een neutraal gender en/of neutrale genderexpressie hebben, of zich identificeren met de voorkeur voor genderneutrale taal en voornaamwoorden.
  • Genderqueer aka Gender Queer - niet-normatieve genderidentiteit of -expressie. Genderqueer is begonnen als inclusieve veel-omvattende parapluterm, maar het wordt door velen ook beschouwd als een identiteit op zich.
  • Intergender - een genderidentiteit tussen de twee binaire opties van man en vrouw of masculine en feminien hebben.
  • Neutrois - behoren tot een niet-gegenderde of neutraal gegenderde klasse, meestal (maar niet altijd) gebruikt als aanduiding om het verlangen om gegenderde kenmerken te verbergen of verwijderen.
  • Non-binair of nonbinair - zich identificeren met de parapluterm die alle mensen omvat die een gender buiten het binaire hebben, zonder zichzelf meers specifiek te identificeren. Wordt ook als identiteit op zich gebruikt.
  • Transgender - zich identificeren met de parapluterm die alle genderidentiteiten of -expressies omvat die maatschappelijk regels and concepten omtrend gender overschrijdt of overestijgt. Transgender is een zeer brede parapluterm en omvat ook mensen met binaire genderidentiteiten en -expressies maar die gender overschrijden door een transitie tussen de binaire genders.