Translations:Agender/18/fi

From Nonbinary Wiki
Jump to navigation Jump to search

Jotkut aktivistit kuten Christie Elan-Cane käyttävät "ei-sukupuolista" tarkoittaessaan kaikkia sukupuolikokemuksia "normaalin" sukupuolen kaksijaon ulkopuolella. Tämä käyttö tulee ajalta useita vuosia ennen "muunsukupuolisuus" -termin keksimistä. Nykyään tätä käyttötapaa pidetään ongelmallisena, sillä se voi antaa kuvan siitä, että muunsukupuolisia sukupuolia ei ole, tai kaikki muunsukupuoliset ovat sukupuolettomia. Tästä huolimatta tätä termiä käytetään joidenkin organisaatioiden teksteissä yläterminä kaikille muunsukupuolisille. Tämä on kaikista yleisintä Iso-Britanniassa, jossa sitä käytetään esim. virallisissa dokumenteissa.