Translations:Genderfluid/30/nl

From Nonbinary Wiki
Jump to navigation Jump to search

Gender vloeibaarheid en Dissociatieve Identiteitsstoornis[edit source]

Gendervloeiende mensen vinden meestal niet dat ze alters hebben. De meeste gendervloeiende mensen voelen zich altijd zoals dezelfde persoon, met dezelfde sympathieën en antipathieën, maar als een ander gender. Hoewel, sommige gendervloeiende mensen schakelen tussen specifieke persona's als ze genders veranderen, en elk persona heeft hun eigen sympathieën en atnipathieën. Dit is anders dan Dissociatieve Identiteitsstoornis (DID), wat een stoornis is die wordt gekenmerkt door dissociatie en het bestaan van alters. DID is vaak veroorzaakt door traumatisch misbruik dat vroeg in de kindertijd is gebeurd en bijna altijd bestaat naast PTSS en cPTSS. Gender vloeibaarheid is niet veroorzaakt door misbruik en is ook niet gebruikelijker bij mensen met PTSS en cPTSS.