Translations:Genderfluid/35/nl

    From Nonbinary Wiki

    Er zijn veel meer notable people who have a gender identity outside of the binary. De volgenden zijn maar sommigen van deze beroemde mensen die specifiek de woorden gendervloeiend (genderfluid) of vloeiend gender (fluid gender) gebruiken voor henzelf.