Translations:Genderqueer/17/nl

From Nonbinary Wiki
Jump to navigation Jump to search

Genderqueer-identificerende mensen lijken waarschijnlijker binaire genderidentiteiten te houden, terwijl ze hun genderexpressie of genderprestatie als queer of non-normatief beschouwen, terwijl non-binair-identificerende mensen waarschijnlijker zijn om hun genderidentiteit (of het gebrek aan genderidentiteit) als buiten-binair te beschouwen. Genderqueer-identificerende mensen lijken waarschijnlijker om zichzelf queer of een lid van de queer gemeenschap te noemen.